Yönetim Kurulunda kadın
PROJEYİ TANITIM MATERYALLERİ
 
Selen Okay Akçalı Bihter Soylu AB Başkanlığı