TEMEL PRENSİPLERİMİZ ve MARKA ÖZÜMÜZ | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
TEMEL PRENSİPLERİMİZ ve MARKA ÖZÜMÜZ
 
ANA AMACIMIZ
Yönetim Kurulunda Kadın Temsilini Artırarak Toplumsal Kalkınmayı Desteklemek
MİSYONUMUZ
Yönetim kurullarında eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve ekonomik faydası konusunda tüm paydaşları ikna etmek ve kadınları bu yolda geliştirmek.
VİZYONUMUZ
Yönetim kurullarında eşit cinsiyet temsili.
TEMEL PRENSİPLERİMİZ
Çeşitlilik: Kadın erkeğin birlikte çalışması
Eşitlik: Türkiye’de toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeye katkı sağlamak ve bu amaçla iş dünyasında kadınlar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım sağlanmasına çalışmak
İş birliği: Benzer tüm dernek, oluşum, programlara açık ve işbirlikçi bir yaklaşım içinde bulunma, fırsat eşitliliğini savunma
Kapsayıcılık: Türkiye’deki farklı disiplinlerden, farklı birikimlere sahip yönetim kurulu üyeliği yolundaki kadınları kapsama alma
BİZİ ÖZGÜN KILAN UNSURLAR
● Yönetim Kurulunda kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı destekleme amacına hizmet eden ilk oluşumuz.
● Mentorlarımız, Mentilerimiz ve dernek Danışma Kurulumuz ülkenin en önde gelen kurumlarında yer alan tanınmış ve kuvvetli temsilcilerden oluşur.
● Mentileri Yönetim Kurullarına hazırlayan özgün gelişim programımız vardır
● Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye’nin tek sertifika programını yürütürüz.
● Menti ve Mentorların, programa katkı verenlerin ve tüm paydaşların kolektif öğrendiği ve ilerlediği bir platformuz.
● Türkiye’nin en etkin iş insanlarına ve kanaat önderlerine ulaşırız.
● Yaptığımız çalışmalar, Yönetim Kurulu altı kademelerdeki profesyonellerde Yönetim Kurulu vizyonu oluşturmaya önemli katkı sağlar.
HEDEF KİTLEMİZ
● Kariyerlerinde daha fazla yükselebilecek potansiyele sahip C - level kadın yöneticiler
● Yönetim kurullarına bağımsız üye atarken çeşitlilik adına çekinceleri olan patronlar ve yönetim kurulu başkanları
MARKA FARKIMIZ
Cinsiyet eşitliği için yönetim kurulu odaklı çalışmak
MARKA DEĞERLERİMİZ
● Çeşitlilik
● Eşitlikçilik
● İşbirlikçilik
● Dayanışma
● Sürekli gelişim
SLOGANLARIMIZ
● KADINLAR ZİRVEYE, TOPLUM İLERİYE
● YÖNETİM KURULUNDA KADIN
● VARIZ BURADAYIZ HAZIRIZ
YKKD LOGOSU
YKKD logosundaki kırmızı dolma kalem, en önemli kararların imzasında daha çok kadını görme arzumuzu sembolize eder.