KOMİTELER | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
KOMİTELER
 

YKKD Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin liderlik yaptığı ve YKKD Mezunlarından gönüllülerin destek verdiği stratejik çalışma grupları (komiteler) şunlardır:

 

STRATEJİK ÇALIŞMA GRUBU
TEMEL FAALİYETLER

Kurumsal Yönetişim ve Strateji

Komite Lideri - Hande Ocak Başev
Derneğin kuruluş amacı ve ilkeleri doğrultusunda stratejilerinin, belirlenen stratejiler doğrultusunda süreçlerinin ve komite organizasyon yapısının belirlenmesini sağlar ve takibini yapar. İş birliği komitesi ile koordinasyon içinde, derneğin AB ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütür.

İş birlikleri

Komite Lideri - Bahadır Kaleağası, Ayşin Işıkgece
YKKD için doğru paydaşları belirler ve paydaşlarla iş birliği konularını olgunlaştırıp ilgili komiteye devreder. Kamu, STK, özel sektör, karar vericiler ile savunuculuk ve lobi faaliyetlerini yürütür.

Yerleştirme

Komite Lideri - Selçuk Yorgancıoğlu
YKKD Mezunlarının yönetim kurullarına yerleştirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri – özel sektör ve kamu ilişkileri, iletişim, dijital çözümler, etkinlikler, lobi aktiviteleri - koordine eder.

Menti

Komite Lideri - Yiğit Oğuz Duman, Esra Bozkurt
YKKD Menti adaylarını önerir, tavsiye edilen ve başvuran adaylarla beraber toplam havuzu oluşturur, değerlendirir ve programa uygun adayları belirler. Menti olma ve Mezun olma kriterlerini belirler ve adaylığı kesinleşip programa dahil olan Mentileri süreç boyunca izler.

Mentor

Komite Lideri - Selen Kocabaş
Mentor olma kriterlerini belirler, ihtiyaçlara ve YKKD hedeflerine göre günceller. Mevcut ve önceki dönem Mentorlar ile programın her aşamasında iletişimi yürütür; Mentorluk sürecinin etkin bir şekilde gerçekleşmesini takip eder. Mentorların YKKD misyonunu içselleştirmesini ve sözcülüğünü yapmasını sağlar.

Dış İletişim

Komite Lideri - Damla Birol
YKKD misyon ve rolünü hedef kitleye en etkin aktaracak iletişim stratejisini belirler. Medya ve iş dünyasına etkili şekilde ulaşacak kanalları belirler ve mecra kullanım stratejisini oluşturur. Seçilen kanallardan mesajların etkin şekilde verilmesi için doğru içeriği ürettirir ve kullandırır.

Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme

Komite Lideri - Lale Can Gözübüyük
YKKD’nin iç ve dış paydaşları ile etkin bilgi paylaşımı için temelde web sitesi, Bilgi Bankası ve Etki Raporu olmak üzere, Türkçe ve İngilizce iletişim araçlarını geliştirir. Türkiye ve dünyadan göstergeleri, güncel rapor, araştırma ve makaleleri takip eder. Derneğin teknoloji alt yapısının geliştirilmesini yönlendirir.

İç İletişim

Komite Lideri - Beril Koparal
YKKD Menti iletişim ağının geliştirmesi, birbirinden öğrenmesi, aralarındaki dayanışmanın pekişmesi, birlikte iş birliği geliştirebilmesi ve YKKD'nin felsefesini içselleştirebilmesi için yüz yüze ve dijital iletişim araçlarını planlar ve hayata geçirir. YKKD’nin lansman ve Mezuniyet gibi büyük organizasyonlarının komiteler arası koordinasyonunu sağlar, etkinlik ajansının yönetimini gerçekleştirir.

Gelişim Sertifika

Komite Liderleri - Banu İşçi Sezen, Ela Kulunyar
YKKD Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’nı bütünüyle tasarlar ve gerçekleştirir. Programı akredite eden kurum ve üniversitelerle iletişimi yürütür. Menti gelişimine ek olarak dernek Yönetim / Denetleme Kurulları, gönüllüleri ve idari kadrosu için eğitim programları planlar.

Kaynak Temini

Komite Lideri - Nesrin Tuncer
Sürdürülebilirlik ve verimli iş üretimi için ulusal ve uluslararası kurumlarla irtibata geçerek YKKD'ye kaynak sağlar. Kaynak temin edilen projeleri yürütür ve komiteler arası koordinasyonu sağlar.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi

Komite Liderleri - Tülye Sekendiz, Sibel Kesler
Geleceğin YK üyesinin Sürdürülebilirlik bilgi ve bilincine sahip olması ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine aktif katkıda bulunması gerektiği inancıyla bu konularda iç ve dış paydaşları bilgilendirmek, projeler geliştirmek ve uygulamada katkı sağlamak.