Yönetim Kurulunda kadın
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA YK'DA KADIN
 
Ülke
2011
2019
2020
Kota Uygulaması
Fransa
%12,4
%42,1
%45
%40 Kota Uygulaması
Belçika
%11,6
%27,6
%35
%33 Kota Uygulaması
Norveç
%31,9
%36,7
%38
%40 Kota Uygulaması
İsveç
%28,7
%36,7
-
 
İtalya
%5
%36,1
%43
%33 Kota Uygulaması
Avustralya
(ASX-100)
%14
%29,3
%32,2
 
Avustralya
(ASX-200)
%10,9
%29,1
%30,4
 
Avustralya
(ASX-201-300)
NA
%19,1
%23,2
 
İngiltere
(FTSE 350)
%12,5
%30,6
%33,6
 
İngiltere
(FTSE 250)
%7,8
%29,6
%32,8
 
İngiltere
(FTSE 100)
%12,5
%32,4
%35,2
 
Hollanda
%14,6
%27,5
%31,1
%30 Kota Uygulaması
Almanya
%8,7
%25,4
%32,9
%30 Kota Uygulaması
İspanya
%10,3
%24,8
%25
%50 Kota Uygulaması
Malezya
%13,5
%24,1
-
%30 Kota Uygulaması
Kanada
(TSX Composite)
-
%23,9
%28,9
 
İsrail
-
%22,5
-
%50 Kota Uygulaması
Amerika Birleşik Devletleri
(Fortune 1000)
%14,6
%22
-
 
Amerika Birleşik Devletleri
(Russel 100)
-
%27,7
%29,9
 
Amerika Birleşik Devletleri
(Russel 3000)
-
%20,4
%22,6
 
İrlanda
(SEQ 20)
-
%20,9
-
 
Güney Afrika
(JSE Top 40 & SOEs)
-
%20
-
 
Portekiz
%3,5
%16,3
-
%33,3 Kota Uygulaması
Türkiye
(BIST 400)
%11,4
%15,9
%17
 
Hindistan
%8,4
%14,1
%17
Minimum 1 Kadın Kotası
Hong Kong
%8,8
%12,4
-
 
Japonya
(TOPIX100)
%2,4
%10,5
%12,9
 
Kaynak:

-Egon Zehnder GBDT Report, 2018
-30 % Club UK
-Sabancı University CGFT, Independent Women Directors 2019 Report
-Sabancı University CGFT, Independent Women Directors 2020 Report
-2020 WOB
-FTSE Women Leaders