YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN MESAJI
 

 

Varız. Buradayız. Hazırız.

Pek çok araştırma, Yönetim Kurulunda Kadın sayısı yüksek şirketlerin performansının hemen her alanda daha yüksek olduğunu, şirketlerde etik itibarın yüksek, yolsuzluk oranlarının düşük ve alınan risklerin daha hesaplı olduğunu kanıtlıyor. Ancak bunları konuşmak bize anlamsız geliyor.

Yeterli kadın temsili için sebep aramaya gerek yok. Nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir dünyada eğer yönetim kurullarında yeterince kadın yok ise, bu uygun kadın olmadığını değil, sistemin iyi çalışmadığını ve sürecin bir yerinde kadınların takıldığını gösteriyor. Sistemin yarattığı bu sorunu tek başına kadınlar çözemez, gene sistemin kendisi çözmelidir. Dolayısıyla YKKD bir yandan yönetim kurullarına güçlü aday hazırlayan bir platform olup, diğer yandan bu sorunun çözümünde aktif rol oynayan, sistemin etkin çalışması için paydaşları bir araya getiren ve çözüm yollarını diyaloğa açan güçlü bir organizasyon olarak her geçen gün büyümektedir.

2011 senesinde, ‘Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın İçin Şirketler Arası Mentorluk Programı’nı başlattığımızda Türkiye’de halka açık şirketlerde yönetim kurulunda kadın oranı %11 idi. Bugün %16. Biz buna başarı diyemeyiz. Biz kısa zamanda büyük işler başarabilen bir ülkeyiz, bu sorunu tüm paydaşlarla ortak bir karar verip çözmeliyiz. Şirketler kendi inisiyatifleri ve düzenleyici kurumların yönlendirmeleri ile, bizim gibi organizasyonlar adayları hazırlayarak, ve kadınlar bunu kendilerine hedef koyarak; elele bu sistemi çalıştırmalıyız.

En büyük engel olarak görünen ‘Yeterince hazır ve tecrübeli kadın aday yok’ düşüncesi artık bir gerekçe değil. Biz çalışmaya başladığımız günden bugüne yönetim kurullarında aday olmaya hazır, bu konuda eğitim ve mentorluk almış 263 mezun çıkardık. Altıncı Dönemimizde de 68 mentimiz mentorluk ve eğitimlerle onlara katılmaya hazırlanıyor, Yönetim Kurulu Üyeliğine hazır aday havuzumuz 331 kişiye ulaşıyor. Kurumlar kadın yönetim kurulu üyesi oranlarını artırmak istediklerinde, kendilerine pozisyona hazır adaylar sunan listeler, ücretsiz çalışan yönetici yerleştirme şirketleri ve kendilerini takdir eden organizasyonlar, yayınlar var. Bu çaba desteklenmekte ve ödüllendirilmekte. Dolayısıyla bugün kurumların önünde hiçbir zorluk yok.

Buradayız, görev almak için de destek olmak için de hazırız, bekliyoruz.

 

Hande Yaşargil
YKKD Yönetim Kurulu Başkanı
Mentor Danışmanlık Yönetici Ortak
INSEAD Business School Yönetici Koçu