PROGRAM TANIMI | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
PROGRAM TANIMI
 

Çeşitlilik konusu, demokrasilerde olduğu gibi ekonomilerde de sağlıklı ve bütünsel karar mekanizmaları oluşturabilmek için kaçınılmazdır. YKKD Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı, YKKD’nin 2012 senesinden bu yana yürütmekte olduğu, Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye’nin ilk ve tek sertifika programıdır. Bu program ile Türkiye’de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzu büyütülmüş, Yönetim kuruluna üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticiler bir araya getirilmiş Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile Mentilerin yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımları güçlendirilmiş, Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesi ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmeleri sağlanmış olur.

YKKD Programının, 2012’den bu yana toplam 5 dönemi tamamlanmıştır. 

 

YKKD Program Dönemleri:

  • 1. DÖNEM: NİSAN 2012 - EKİM 2013
  • 2. DÖNEM: OCAK 2015 - HAZİRAN 2016
  • 3. DÖNEM: OCAK 2018 - HAZİRAN 2019
  • 4. DÖNEM: OCAK 2020 - EKİM 2021
  • 5. DÖNEM: OCAK 2022 - HAZİRAN 2023
  • 6. DÖNEM: OCAK 2023 - HAZİRAN 2025

 


 

YKKD Mentoru
1
Yönetim kurulu başkanları, CEO'lar ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan iş dünyasının önde gelen liderleri, mentorluk yapmak üzere Danışma Kurulumuz tarafından davet edilir.
2
Mentorların rolü, kendi tecrübeleri ışığında Mentilerine içgörü ve rehberlik sağlamaktır. İyi bir Mentor olmanın yolu, analitik bir dinleyici olabilme, duygusal zekaya sahip olma ve hayat boyunca edinilmiş tecrübelerini Mentileri ile paylaşma hevesi göstermekten geçmektedir.
3
Mentorluk görüşmeleri, karşılıklı konuşma formatında tasarlanmakta; Mentor ve Mentiler, görüşmelerinin içeriklerini, zamanlamalarını ve çalışma alanlarını kendileri belirlemektedir. Görüşmeler, 18 aylık bir süre zarfında ortalama 2 ayda bir olmak üzere, toplam 9 defa yapılmaktadır. Ayrıca Mentor ve Mentilerimizden, kendilerini bir araya getireceğimiz farklı organizasyonlara katılmaları beklenir.
4
Tecrübeli yönetim kurulu başkanları ve CEO’lar olan Mentorlarımızın bu rolü bu program dışında da defalarca üstlenmiş olduklarını bilmekle birlikte, YKKD, süreç boyunca ihtiyaç duyulduğu taktirde tecrübe ve uzmanlığı ile onlara destek sunmaktadır.
5
2012-2023 Döneminde toplam 118 iş insanı, Mentor olarak YKKD Programına katkı sağlamıştır.

 

YKKD Mentisi
1
YKKD Mentileri, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne en yakın pozisyonda görev yapan, kurumlarının en tepe kadın yöneticileridir. Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı olan lider kadınlar, Yönetim Kurulu yetkinlikleri konusunda kendilerini geliştirmek amacıyla YKKD programına dahil olurlar. Programa katılım için kurumlarının yönetim kurulu başkanları tarafından tavsiye edilirler ya da kurumun bilgisi ve desteği dahilinde kendileri başvuru yaparlar. YKKD Mentisi olmak için bireysel başvuru kabul edilmez, kurumun başvurusu ve mali desteği esastır.
2
Menti adayları başvuru sürecinde YKKD Menti Komitesi ile buluşur; özgeçmişleri, kişisel ve kariyer hedefleri, tecrübeleri ve kişilik yapılarıyla ilgili bilgi paylaşırlar. Bu görüşme sonucunda programa katılım durumları netleştirilir.
3
Mentiler, profesyonel ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurularak ticari bir çatışma yaratmayacak şekilde farklı bir kurumdan bir Mentor ile eşleştirilir ve program yolculuğu başlamış olur. YKKD Yönetim Ekibi ve ilgili komiteler, Menti ve Mentorlar ile gerçekleştirdikleri detaylı görüşmeler ile, en verimli eşleşmeyi gerçekleştirecek doğrultuda çalışırlar.
4
Programın başarılı bir şekilde işleyebilmesi için Mentilerden Mentorları ile paylaşıma açık olmaları, Mentorlarından gelecek tavsiye, geribildirim ve önerileri dikkate almaları ve proaktif davranabilmeleri beklenmektedir. Mentilerden, Mentorları ile yapacakları görüşmelerin içeriklerini önceden verimli bir biçimde belirlemeleri, bu görüşmeleri düzenli olarak planlamaları ve randevuların takibini ciddi bir şekilde yapmaları istenmektedir. Ayrıca kendileri için hazırlanan gelişim organizasyonlarına, değerlendirme ve sertifika süreçlerine eksiksiz olarak katılmaları gerekmektedir. Mentiler bu koşulları sağladıkları taktirde 18 aylık programdan başarıyla mezun olurlar.
5
2012-2021 Döneminde 137 başarılı lider kadın YKKD Programından mezun olmuştur. Halihazırda 4.Dönem Programına devam eden 60 Mentimiz ile toplam havuz yaklaşık 200 kişiye ulaşmıştır.

 

YKKD Programı Katılımcı Kurumu
1
Kurumlar, üst düzey kadın yöneticileri için önemli bir gelişim platformundan faydalanmak ve bu isimleri Yönetim Kurulları için yetiştirmek adına YKKD Programı’na başvururlar.
2
Kurumun, Programa dahil olacak yöneticiyi belirlerken, Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonuna en yakın aday/adaylarını belirlemesi esastır.
3
Kurum, aynı dönem içerisinde bir ya da daha fazla aday belirleyebilir.
4
Adayların başvuru değerlendirme süreci sonucunda Menti olarak katılımı netleştiği taktirde, kurum YKKD Programı Katılımcısı olur.
5
Kurum, Menti adaylarının Program katılım ücretini karşılar ve süreç boyunca Mentilere destek verir.