PROGRAM AKADEMİK İÇERİĞİ | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
PROGRAM AKADEMİK İÇERİĞİ
 

YKKD Sertifika Programı kapsamında Mentilerimizin Yönetim Kurulu Üyeliği gelişim yolculukları için dizayn edilen sertifika programı 4 modülden oluşur.

Mentilerimizin akademik yolculukları şu ana başlık ve ders içeriklerine göre tasarlanır:
 

Strateji
● YK'da Etkin Olmak
● Kurumsal Strateji (Rekabet Stratejisi)
● Kurumsal Marka Yönetimi
● YK Üyesi İçin Dünya’yı Okumak (Makro Politika)
● YK’da Yönetim ve Performans
● Veri ile Stratejik Yönetim (Veri ile Karar Alma)
● Stratejik Müşteri Yönetimi
● Ticari ve Finansal Kavrayış (Simülasyon)
Liderlik
● Kadın Liderlerin Etkinliği
● Bireysel Marka Oluşturmak & Etki Yaratmak
● Etkili Çevre Oluşturmak (Networking)
● YK Üyeleri İçin Etkili CV Oluşturma
● Dönüşümsel Liderlik
● Duygusal Dayanıklılık
Etkin Yönetim Kurulu
● Finans
○ Makro Ekonomi
○ Finansal Tablolar
● Hukuk & Regülasyon
○ Türk Ticaret Kanunu (TTK)
○ Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)
○ Bilişim Hukuku ve KVKK
○ Rekabet Hukuku
○ İş Hukuku
● Şirket Birleşme ve Devralmaları
● Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
● İş Dünyasında İnsan Hakları
Teknoloji
● Yeni İş Dünyası
● İş Dünyasında Yapay Zeka
● Sosyal Etki Yatırımı
● Gelecek ve Teknoloji
● Stratejik Sürdürülebilirlik