ETİK KODLAR | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
ETİK KODLAR
 
1
Hiçbir Mentor, Menti’sine iş teklifinde bulunamaz.
2
Tüm Mentiler, Mentorlarınınki dahil olmak üzere, rekabet veya çatışmaya sebep olmayacak şekilde, farklı bir şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olabilirler. Tüm Mentorlar, kendi şirketlerinden Mentileri varsa, bu konuda izin verir ve destek olurlar.
3
Mentor ve Menti arasında konuşulanlar, gizlilik kapsamındadır ve her iki taraf da uygunluk vermediği sürece üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılamaz.