PROGRAM İŞLEYİŞİ | Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
PROGRAM İŞLEYİŞİ
 
MENTORLARA DAVET
Yönetim kurulu başkanları, CEO'lar ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan iş dünyasının önde gelen liderleri, mentorluk yapmak üzere Danışma Kurulumuz tarafından davet edilir. Mentorlar tüm süreç boyunca ihtiyaç duydukları ölçüde bilgi ve yönlendirme ile YKKD tarafından desteklenir.
MENTİLERİN BELİRLENMESİ

Menti Adayı Program Başvuru Kriterleri:

  • Kurumunun en tepe kadın yöneticisi olmak; Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunmak.
  • YKKD'nin 18 ay boyunca organize edeceği gelişim sertifika programları, etkinlikler, panellere katılabilmeyi, tarafımızdan atanacak mentor ile 9 görüşme yapabilmeyi taahhüt etmek.
  • Kurumun, menti adayının programa katılımını desteklemesi, menti adaylığının kurumun Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanması.
  • Menti olarak katılım durumu kesinleştiğinde program katılım ücretinin kurum tarafından karşılanması.

Aday Başvurularının alınması:

  • Menti Adayları kendi iletişim kanalları, kurumları ya da Mentorların tavsiyeleri ile programdan haberdar olur.
  • Programa dahil olmak isteyen menti adayları, info@ykkd.org adresine yazarak ve kendilerine iletilen YKKD başvuru formunu eksiksiz doldurarak programa başvuru yapmış olurlar.
  • Başvuru esnasında menti adayının kurumunu bilgilendirmesi, kurumunun YK Başkanı ve İK Başkanlığından onay alması esastır.

Menti Komitesi değerlendirmeleri:

Menti komitesi ilk aşamada form üzerinden, ikinci aşamada 30’ar dakikalık bire bir yüz yüze görüşmelerle adayları değerlendirir ve süreçle ilgili bilgilendirme yapar.
MENTOR & MENTİ EŞLEŞMESİ
YKKD, bu alandaki uzmanlığını kullanarak her Menti'yi içinde bulunduğu sektör, uzmanlık alanı, kişiliği ve yönetim tarzını değerlendirerek farklı kurumlardan bir Mentor ile eşleştirir.
Bulundukları sektör gereği ticari çatışma yaratabilecek eşleşmelerden kaçınılır. Eşleşmeler, Danışma Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra kesinleştirilir. Eşleşme bilgileri program lansman gecesinde açıklanır.
KİMYA GÖRÜŞMESİ
Eşlenen Mentorlar ve Mentiler için ilk buluşma bir tür 'kimya görüşmesi' niteliğindedir. Her iki tarafın eşleşmenin uygunluğunu teyit etmek amacıyla bir araya geldiği bu görüşme, birbirini tanımak ve süreci onaylamak için kullanılır. Program resmi olarak bu teyidi takiben başlar.
KOORDİNASYON VE DESTEK
YKKD, tüm katılımcıların beklentilerini ve yönlendirme ihtiyaçlarını gidermek üzere bir 'Mentorluk rehberi' sağlar. YKKD, Mentor ve Mentiler ile düzenli iletişim kurarak, ilerlemeyi ve ihtiyaçları yakından takip eder ve destek sunar.
MALİ KATKI
Programa katılan Mentilerin görev aldıkları kurumlar o dönem için belirlenen katkı payı ile programa katkıda bulunurlar. Bu katkı, kar amacı gütmeyen bu programın Menti gelişim, yönetim ve iletişim ana kalemlerinden oluşan bütçesini destekler.
GÖRÜŞMELER
Mentorlar ve Mentiler, 18 ay boyunca ortalama 2 ayda bir toplam 9 kere bir araya gelirler.