Temel Prensiplerimiz
• Çeşitlilik, kadın erkeğin birlikte çalışması
• Türkiye’deki farklı disiplinlerden, farklı birikimlere sahip yönetim kurulu üyeliği yolundaki kadınları kapsama almak
• Benzer tüm dernek, oluşum, programlara açık ve işbirlikçi bir yaklaşım içinde bulunma, fırsat eşitliliğini savunmak
• Türkiye’de toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeye katkı sağlamak ve bu amaçla iş dünyasında kadınlar için daha kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım sağlanmasına çalışmak
Değerlerimiz

Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği