PROGRAM İÇERİĞİ
Saygın üniversite ve kurumlar tarafından akredite edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı 18 aylık dönem boyunca toplam altı günlük iki program.

Seminerler, farklı kurumların ev sahipliğinde buluşmalar

YKKD ve paydaşlarının düzenlediği Panel ve Etkinliklere katılım

Ortalama 9 mentor-menti görüşmesi

 


PROGRAM İŞLEYİŞİ

 

MENTORLARA DAVET
Yönetim kurulu başkanları, CEO'lar ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan iş dünyasının önde gelen liderleri, mentorluk yapmak üzere Danışma Kurulumuz tarafından davet edilir.

Mentorlar tüm süreç boyunca ihtiyaç duydukları ölçüde bilgi ve yönlendirme ile YKKD tarafından desteklenir.
MENTİLERİN BELİRLENMESİ
Mentorlarımız, kendi kurumlarından veya farklı kurumlardan yönetim kurulu üyesi olmak için en yüksek potansiyele sahip bir ya da daha fazla kadın yönetici belirleyerek program için aday gösterirler.
MENTOR & MENTİ EŞLEŞMESİ
YKKD, bu alandaki uzmanlığını kullanarak her Menti'yi içinde bulunduğu sektör, uzmanlık alanı, kişiliği ve yönetim tarzını değerlendirerek farklı kurumlardan bir Mentor ile eşleştirir.

Bulundukları sektör gereği ticari çatışma yaratabilecek eşleşmelerden kaçınılır. Eşleşmeler, Danışma Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra kesinleştirilir.
KİMYA GÖRÜŞMESİ
Eşlenen Mentorlar ve Mentiler için ilk buluşma bir tür 'kimya görüşmesi' niteliğindedir.

Her iki tarafın eşleşmenin uygunluğunu teyit etmek amacıyla bir araya geldiği bu görüşme, birbirini tanımak ve süreci onaylamak için kullanılır. Program resmi olarak bu teyidi takiben başlar.
KOORDİNASYON VE DESTEK
YKKD, tüm katılımcıların beklentilerini ve yönlendirme ihtiyaçlarını gidermek üzere bir 'Mentorluk rehberi' sağlar.

YKKD, Mentor ve Mentiler ile düzenli iletişim kurarak, ilerlemeyi ve ihtiyaçları yakından takip eder ve destek sunar.
MALİ KATKI
Programa katılan Menti ve Mentorların görev aldıkları kurumlar o dönem için belirlenen katkı payı ile programa katkıda bulunurlar. Bu katkı, kar gütmeyen bu programın Menti gelişim, yönetim ve iletişim ana kalemlerinden oluşan bütçesini destekler.
GÖRÜŞMELER
Mentorlar ve Mentiler, 18 ay boyunca belirli aralıklarla düzenli olarak 6 ila 10 kere bir araya gelirler.

Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği