17.12.2019 tarihinde YKKD’nin proje ile gerçekleştirdiği faaliyetlerin, etki raporundan da faydalanılarak aktarılacağı bir final basın toplantısı planlanmaktadır.


YKKD’nin proje sürecinin ve planlarının aktarıldığı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

19 Haziran 2019


 


Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği