YKKD web sitesi içerik ve görsel anlamda geliştirilmiştir, proje kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan tüm faaliyetler burada güncellenmekte ve paydaşlarımız bilgilendirilmektedir.

 

 


Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği