“Boardrooms Need Women: Improving Administrative, Advocacy and Communication Skills of YKKD” / “Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın: YKKD’nin İdari, Savunuculuk ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 12 ay süreli projemize 2 Ocak 2019 itibariyle başladık. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen projeye 2017 senesinde başvurduk ve 500 başvuru arasından seçilen, hibe almaya hak kazanan 38 dernek arasında yer aldık.

“Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın!” Projemiz Kapsamında;
• YKKD’yi idari anlamda güçlendirmek için ekibe yeni profesyonellerin dahil olması ve yetiştirilmesi
• Yönetim Kurulunun Ankara, Londra ve Brüksel’de Kamu, STK ve benzeri oluşumları ziyaret etmesi ve örnek uygulamaların derneğe adaptasyonu
• Savunuculuk ve lobi faaliyetleri • YKKD’nin bilinirliğini arttırmak adına PR ajansımız ile iletişim faaliyetleri; basın, medyanın etkin kullanımı ve sosyal medya çalışmaları yapılması amaçlanmaktadır.
hande yaşargil
Hande Yaşargil
YKKD Başkanı

Başkanın Mesajı

Özellikle son 10 yılda Avrupa ve Amerika’daki pek çok araştırma, yönetim kurulunda kadın sayısı yüksek şirketlerin performansının hemen her alanda daha fazla olduğunu kanıtladı. Yine araştırmalar yönetim kurullarında kadınların bulunduğu şirketlerde etik itibarının yüksek, yolsuzluk oranlarının düşük ve alınan risklerin daha hesaplı olduğu sonuçlarını da ortaya çıkarıyor.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak yeterli kadın temsili hakkı için bu gerekçeleri sunmak zorunda olmaktan rahatsızlık duyduğumuzu belirtmek isteriz. Zira nüfusun ve yeteneğin yarısının kadın olduğu bir dünyada eğer yönetim kurullarında yeterince kadın yok ise, bu durum “uygun kadın” olmadığını değil, sistemin iyi çalışmadığını ve sürecin bir yerinde kadınların takıldığını gösteriyor. Sistemin yarattığı bu sorunu tek başına kadınlar çözemez, bu sorunu yine sistemin kendisi çözmelidir.

Proje Faaliyetleri
YKKD Yönetim Kurulu, Brüksel ziyaretini gerçekleştirdi.
YKKD Savunuculuk Eğitimi
YKKD Sertifika ve Mentorluk Programı 3. Dönem Mezuniyet Törenimiz Rahmi M. Koç Müzesinde gerçekleşti.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

3. Dönem Mezunlarını Verdi

50 Kadın Daha Yönetim Kurullarına Hazır!

AB Yerel STK'lar Hibe Programı

Proje Göstergeleri
8
Kamu-STK görüşme sayısı
300
Ulaşılan kişi sayısı
280
Üretilen materyal sayısı
25
Sosyal medya hesapları ortalama takipçi artışı (%)

Supported by the Foundations (2012-2019)

Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği