Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
Sex Discrimination and Female Top Managers-Evidence From China
 

Makalenin Adı: Sex Discrimination and Female Top Managers: Evidence from China

Yazarlar: Huasheng Gao, Yaheng Lin, Yujing Ma

Makalenin Künyesi: J Bus Ethics 2016; 138: 683-702

Özet: Bu makalede çalışan kadınların yükselmesi konusunda yapılan ayrımcılık Çin’de çeşitli bölgelerde ve çeşitli parametrelere dayalı olarak incelenmiştir.
Makalede kadınların iş hayatında yükselmesinin önüne konulan engeller farklı açılardan ele alınırken, en önemli parametre olarak da kadın/erkek doğum oranı
olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Çin’in farklı bölgelerinde ve farklı iş alanlarında incelemeler yapılmıştır. Makalede elde edilen veriler tartışılırken dünyanın farklı
yerleri ile kıyaslamalar yapılmış ve iş hayatında kadınların karşılaştığı çeşitli zorluklar ele alınmıştır.

Yorum: Özellikle iş hayatında kadın konusunda bilimsel inceleme yapan, tez yazan ve akademik makale yazan kişilere faydalı olabilecek bir bilimsel çalışmaya ait
makale. “Giriş” ve “Tartışma” bölümlerinde başka makalelerden faydalanılarak yapılan karşılaştırmalar ve veri paylaşımları okuyucular için faydalı olacaktır.
Bilimsel çalışmalarda “Kaynakça” bölümünden yararlanılabilir.

 

Makaleyi İndirin