YKKD Yönetim Kurulu, 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Brüksel ziyaretini gerçekleştirmiş ve TÜSİAD, KAGİDER gibi oluşumların AB temsilcilikleri, Türkiye AB Daimi Temsilciliği, Parlemento, Komisyon ve çeşitli dernek ve oluşumlar ile kapsamlı görüşmeler yapma fırsatı bulmuştur. Bu ziyaretlerde temel olarak, Projemiz ve derneğimizin faaliyetlerinin AB süreçleri nezdinde ülkemiz için önemli bir yeri olduğu ve stratejimizi belirlerken bunu göz önünde bulundurmamız gerektiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda projenin Anadolu ve Avrupa açılımlarının farklı perspektiflerden kritik önemine dair de bakış açımız genişlemiştir. Kota uygulaması konusunun AB gündeminde de çok önemli bir yerde olduğu görülmüştür.

 

  • TÜSİAD AB Temsilcisi, Dilek Aydın, 7 Ekim 2019

Sayın Dilek Aydın ev sahipliğinde gerçekleşen Brüksel ziyaretinin ilk bölümünde Aydın, Brüksel’deki yapıyı, YKKD’nin bu ziyaretten elde edebileceği olası faydaları ekibimize özetlemiştir.

 

  • PWI ( Professional Women International)  Brussels- Susannah Haan, 7 Ekim 2019

Gelecekte iş birliği yapmak açısından görüştüğümüz, hemen takiben Türkiye temsilcisinin de bize ulaştığı bir kadın network organizasyonu olan PWI ‘ın Brüksel temsilcisi Susannah Haan ile toplantı gerçekleştirilmiş ve olası işbirliği fırsatlarımız değerlendirilmiştir.

 

  • Kagider AB Temsilcisi WEP (Women Enterpreneurship Platform) YK Üyesi ve The European Women’s Lobby (EWL) Türkiye -AB Temsilcisi Aslıhan Tekin, 7 Ekim 2019

Aslıhan Tekin, YKKD ile tecrübelerini ve önerilerini paylaşmış, Kagider olarak Brüksel’de gerçekleştirmiş oldukları ilişkiler ve başarıları özetlemiş,  bizim için bunların ne kadar mümkün ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

 

 

  • “EU Enlargement and membership for Western Balkans – Reflection on UN Habitat” roundtable, 7 Ekim 2019

Aslıhan Tekin kanalıyla katıldığımız bu oturumda Brüksel’de bir oturum tecrübesi elde edilmiş, Balkan Ülkeleriyle olası proje ve işbirliği fırsatları gündeme alınmıştır.

 

  • Türkiye AB Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 8 Ekim 2019

Sayın Büyükelçi temsilcilik makamında bizi ağırlayarak derneğimizi ve faaliyetlerimizi ilgiyle ve takdirle dinledikten sonra bunun ülkemizin AB entegrasyon sürecinde bizi çok güçlendirecek bir çalışma olduğundan bahsederek bize farklı bir vizyon çizmiştir.  Programımızı şu an AB genişleme gündeminde olan Batı Balkanlardaki benzer derneklerle iş birliği yaparak orada ‘iyi uygulama’ olarak tanıtmanın ve öncülük yapmanın uzun vadede AB ilerleme sürecine destek olacağını düşünerek bizi cesaretlendirmiştir. Diğer yandan Türkiye içerisinde de programı Anadolu’ya yaymanın gene yeni fonlar ve AB ilişkilerinde etki yaratmak konusunda önemli olduğunu vurgulayarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı ile görüşmemizi önermiştir. Ayrıca gene Anadolu’da programı büyütmek için Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmemizi önermiştir.

 

  • Member of European Parlement, Vice Chair of the Greens Ernest Urtasun, 8 Ekim 2019

Sayın Urtasun, bu dönem cinsiyet eşitliği politikaları konusunun da raportörüdür. Faaliyetlerimizle yakından ilgilenmiş, özellikle kota konusundaki münazara organizasyonumuzu taktirle karşılamış ve cesaretlendirmiştir. Derneğimizi önümzüzdeki dönemde parlementoda gerçekleşecek bir  ‘hearing’e çağırmak istediğini , zaman ve içerik belli olduğunda tekrar iletişime geçeceğini vurgulamıştır.

 

  • AB Komisyonu, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü , Strateji ve Türkiye Direktörlüğü, Program Yöneticisi Andres Moya San Martin , 8 Ekim 2019

Sayın San Martin,  bu proje ve amaçla çok daha fazla destek alabileceğimizi ve bu fonların Ankara temsilcileri ile bizi irtibata geçirebileceğini,  Türkiye’den böyle projeler görmek istediklerini belirterek takdirlerini paylaşmıştır.

 

  • AmCham EU (American Chamber of Commence to the EU) , 8 Ekim 2019

Ziyaretin son buluşması AmCham Brüksel temsilciliğinde gerçekleşmiştir. AB ile ilişkili projeler yapacağımız zaman iş birliği yapabileceğimiz iletilmiştir, birlikte cinsiyet eşitliğine dair organizasyonlar yapma konusunda hevesli olduklarını paylaştılar.

 


Copyright @ Yönetim Kurulunda Kadın Derneği