Yönetim Kurulunda kadın

30 Nisan 2020
Online Buluşma

 
YKKD Paneli: Yeni Dünya Düzeninde Belirsizliği Yönetmek

Kriz yönetiminde toplumların birbirinden nasıl farklılaştığını, insan kaynağını kurumların nasıl kullanacağını ve yeni dünya düzeninde çalışma düzenimizin nasıl değişeceğini panelistlerimizin perspektifinden dinledik.