Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
16 Ekim 2021
 
YKKD Dördüncü Dönem Mezuniyet Töreni

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Dördüncü Dönem Mezunlarını Verdi

60 Lider Kadın Daha Yönetim Kurullarına Hazır!

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD)’nin 2012’den bu yana yürüttüğü Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’nın Ocak 2020’de başlayan dördüncü dönemi tamamlandı. YKKD, dördüncü dönemi tamamlayan lider kadınlar için Özyeğin Üniversitesinde bir mezuniyet töreni düzenledi.

Düzenlenen törende, yaklaşık iki sene boyunca Türkiye’nin önde gelen iş liderlerinden mentorluk alan ve eğitim modüllerini tamamlayan dördüncü dönem mezunlarına sertifikaları takdim edildi.  Açılış konuşmasını yapan YKKD Başkanı, INSEAD Business School Yönetici Koçu Hande Yaşargil, konuşmasında ‘Bugün 200 kadının bir arada olduğu, en küçük başarı ve zorlukta dahi inanılmaz bir güçle kenetlendiği bir kız kardeşlik ruhu yarattık. Bunu hep birlikte yarattık, hep birlikte büyüteceğiz. Hepimizi bu davanın savunucuları olarak görüyorum. Üstelik bir aradayız, bu uzun yolu birlikte yürüyoruz.’ dedi. Yolculuğun devam ettiğini belirten Yaşargil, ülkemizin ekonomisini şekillendiren şirketlerimizin karar mercilerinin en tepe noktası olan yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacaklarını ifade etti.  Konuşmasını bu yolculukta birlikte yürüdükleri, en büyük destekçileri olarak gördükleri mentorlara ve Danışma Kuruluna teşekkür ederek bitiren Yaşargil, mezun olan dördüncü dönem YKKD Mentilerini kutladı.

YKKD Danışma Kurulu Başkanı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Özyeğin, törene ev sahipliği yapan Özyeğin Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Yönetim Kurulunda Kadın meselesinin kendisi için anlamını paylaştı: ‘Hedeften hala çok uzağız ancak buradaki enerji ve birlikteliği gördükçe hedefe hızlanarak yaklaştığımızı hissediyorum. Buradan çıkacak ciddi bir çarpan etkisi var. Çarpan etkisini en çok girişimcilikte yaşadım. Nasıl ki girişiminizden elde ettiğiniz geliri yine aynı ekosisteme fayda olarak geri döndürüyorsunuz, burada da aynı enerjiyi gözlemliyorum. Sizler şirketlerin karar kademelerinde yer aldıkça, kurumlar da bu katkıyı hissettikçe işimiz daha kolaylaşacak.’ Danışma Kurulu Başkanlığı nedeniyle geçtiğimiz dönem ara verdiği mentorluk sürecine yeni dönemde geri dönme isteğinin de altını çizen Özyeğin, bu karşılıklı öğrenme yolculuğundan mentorların da en az mentiler kadar faydalandığını belirtti. 

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Esra Gençtürk, Özyeğin Üniversitesinin toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde birçok bilimsel çalışmaya sahip çıktığını aktardı ve akademide kadın oranını vurguladı. ‘Türkiye’de 207 üniversitemizin 16’sında kadın rektörümüz var. Üniversitelerin Yönetim Kurullarına, senatolarına, akademik kurullarına baktığımızda da çoğunlukla erkekleri görüyoruz. Özyeğin Üniversitesinde bu oranın %50 olduğunu gururla söyleyebilirim. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları da olmazsa olmazımız. Madalyonun tek tarafını konuşmak yeterli değil. Bir kadının iş hayatı yolculuğunda çok dönemeç var. En az konuşulanı ise üniversite deneyimi, nitelikli eğitime erişebilmesi. Bu problemi çözdüğümüzde kadınların istihdam problemini de çözebiliriz ve dolayısıyla üst kademelere yükselmesini sağlayabiliriz.‘ diyerek üniversiteli kız öğrencilerin desteklenmesinin önemini aktardı.

Sertifikalarını Murat Özyeğin, Prof.Dr. Esra Gençtürk, Hande Yaşargil, Burçak Güven ve Arzu Aslan Kesimer’den teslim alan YKKD Mezunları, törenin finalinde ‘Varız, Buradayız, Hazırız’ mesajlı el pankartlarını kaldırarak Yönetim Kurulları için hazır olduklarını vurguladı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan YKKD, geçtiğimiz on yılda 200 lider kadını yönetim kurullarına hazırladı. Bu süreçten geçen 135 lider kadın Türkiye’nin önde gelen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında yerini aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek “Yönetim Kurulunda Kadın Programı” kapsamında mentiler, mentorların tavsiye ve rehberlikleriyle hem Yönetim Kurulu üyeliğine hazırlanıyor hem de network ağını genişletiyor. Program ayrıca Türk iş dünyasının en etkin iş insanları ile 18 ay süre ile ortalama 9 görüşme; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı; iş ve akademik dünyadan tecrübeli isimler ile farklı konularda eğitim; seminer, panel ve konferanslara katılım gibi fırsatlar da içeriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin akredite ettiği bu özgün programın beşinci döneminin Aralık 2021’de başlaması planlanıyor.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Hakkında:

Ocak 2017’de kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin (YKKD) temel amacı, yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemektir.

YKKD, Yönetim Kurullarında eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve ekonomik faydası konusunda tüm paydaşlar nezdinde savunuculuk rolü üstlenmek ve kadınları bu yolda geliştirmek misyonu ile çalışmaktadır.

Derneğimizin kökeni, bu amaca hizmet veren ilk oluşum olarak 2012 yılında Mentor Danışmanlık Yönetici Ortağı Hande Yaşargil ve Gazeteci, Klinik Psikolog Burçak Güven tarafından kurulan Yönetim Kurulunda Daha Çok Kadın İçin Şirketler Arası Mentorluk Programı’na dayanmaktadır.

Yönetim Kurullarında kadın temsil oranının artırılması desteklemek üzere bu role “hazır” kadın havuzunun genişletilmesi amacıyla başlatılan Yönetim Kurulunda Kadın Programı, Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye’nin ilk ve tek sertifika programıdır.   Programın ana unsurlarından bir diğeri de ülkenin en etkin iş insanları ve kanaat önderlerinden Mentorluk alma imkanı tanıyan şirketler arası Mentorluk sistemidir. 18 ay süren her dönemde Mentorlarımız yeni bir kadın Menti ile çalışıp onların Yönetim Kurulu rollerine hazırlanmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Bugüne kadar ilk üç dönemi tamamlanmış olan ve 137 üst düzey kadın yöneticinin mezun olduğu Yönetim Kurulunda Kadın Programının dördüncü dönemi Ocak 2020’de başlamıştır. Bu dönemde katılan 60 yeni lider kadın ile birlikte YKKD Menti ağı 197 kişiye ulaşmıştır. Programın beşinci dönemi Ocak 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında planlanmaktadır. 

YKKD bir yandan bu özgün programı devam ettirirken, yönetim kurullarında kadın temsil oranının artırılması yönünde iletişim, işbirliği, farkındalık ve bilgi paylaşım platformu olarak çalışmalarını hayata geçirmektedir.

Programın hedefleri

  • Türkiye'de yönetim kurulu üyesi olmaya uygun yetkinlik ve tecrübeye sahip üst düzey kadın yönetici aday havuzu büyütmek
  • Yönetim kuruluna üye seçen/atayan karar vericiler ile yüksek potansiyelli kadın yöneticileri bir araya getirmek
  • Mentorların tavsiye ve rehberlikleri ile kadın adayların yönetim kurulu üyeliğine doğru donanımları güçlendirmek
  • Ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının farklı özelliklerdeki kadın yöneticileri yakından tanıyabilmesini ve onları uygun pozisyonlara tavsiye etmelerini sağlamak


Detaylı bilgi için

Selen Okay Akçalı
Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi 
+90 533 2103775 
www.yonetimkurulundakadin.org
info@ykkd.org

 

EKLER: