Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
30 Temmuz 2020
 
YKKD - İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Haklarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi: 

•    Kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak, zorlu mücadelesi ve emeğiyle oluşturulmuştur, bir dayatma değildir.
•    Kadın hakları hareketinin mihenk taşıdır.
•    Toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir.
•    Ev içi şiddete karşı mücadele ve kadının güçlendirilmesi için yol haritamızdır. 
•    İlk imzacısı ve uygulayıcısı olarak, yüz akımızdır.
 
Kadına yaşama hakkının tanındığı, ev içine hapsedilmediği, sosyal yaşamın merkezine konduğu, emeğinin gözetildiği, güçlendirme politikalarının somutlaştırıldığı eşitlikçi bir düzen istiyoruz.

Şiddetin karşısında durmazsak, hayatı hakça ve eşit şekilde paylaşamazsak sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olma hedefimizin temelinden sarsılacağını biliyoruz; toplumsal kalkınmanın önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmak istiyoruz. 

Özünde  ortaklık ve eşitlik olan  bir  gelecek yaratmak, hayatın her boyutundaki şiddet ve fırsat eşitsizliklerini gidermek iş dünyasında da önümüzü açacak ve toplumumuzu daha da ileriye taşıyacak, bunu biliyor ve inanıyoruz. 

Yönetimde ve karar kademelerinde eşit cinsiyet temsilinin sağlayacağı toplumsal ve ekonomik faydaya inancımızdan yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Çıkarımız da, geleceğimiz de ortak. 

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak, Türkiye’nin öncülük ettiği bu sözleşmeden çekilmesine, bugüne kadar kazanılmış hakların ve yaratılan  faydanın tehlikeye atılmasına karşı çıkıyoruz.

Ülkemizin tüm iş insanlarını, siyasetçilerini ve sivil toplum temsilcilerini, kadın örgütleriyle dayanışma içinde olmaya ve bu meseleye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Uygulandığı taktirde, İstanbulSözleşmesiYaşatır.